Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej “Garzyn” Sp. z o. o. ogłasza zapy­tanie ofer­towe na ser­wis wozów pas­zowych samo­jezd­nych firmy RMH:
w oborze Mierze­je­wo Mix­ell­farm 14 m³
w oborze Mierze­je­wo Mix­ell­farm 15 m³
w Oborze Knyszyn Lib­er­ty 13 m³

Proszę o podanie staw­ki godzi­nowej, dojaz­du, cza­su dojaz­du, staw­ki rabaowej od cen kat­a­l­o­gowych poszczegól­nych grup częś­ci zamiennych.
Proszę również o przesłanie cen katalogowych.
Ofer­ty proszę przysyłać drogą mailową do 02.07.2021 do godz. 11:00
W przy­pad­ku pytań kon­takt pod nr tel. 603395047.