Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej “GARZYN” Sp. z o.o. zaprasza do składa­nia ofert na dostawę 400 ton kukury­dzy ziarnowej suchej. Miejsce dostawy Drob­nin 3a, 64–120 Krzemie­niewo.

Ofer­ty prosimy składać do 17 kwiet­nia 2020 roku do godziny 10.00 drogą elek­tron­iczną na adres zakupy@garzyn.pl