Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na zakup nawozów

Proszę o podanie ceny net­to [zł] za tonę z uwzględ­nie­niem dostawy w wymienione lokalizacje.

Ter­min dostawy do: 20.07.2019 r. (polifos­ka), 31.10.2019 r. (pozostałe).

Ofer­ty należy przesłać pocztą elek­tron­iczną na adres: garzyn@garzyn.pl

Ofer­ty należy przesłać do dnia 05.07.2019 r., do godziny 10:00

Zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub […]