OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJGARZYN” Spół­ka z o.o.  z siedz­ibą w Garzynie, ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo  zamierza przez­naczyć do sprzedaży następu­jące nieruchomości: