Kra­jowy Ośrodek Wspar­cia Rol­nict­wa wraz z Pol­skim Klubem Wyś­cigów Kon­nych zaprasza­ją na XL Nar­o­dowy Pokaz Koni Arab­s­kich Czys­tej Krwi, który odbędzie się w dni­ach 10–12 sierp­nia. Wydarze­nie to od lat gro­madzi czołówkę najpiękniejszych i naj­cen­niejszych koni arab­s­kich z państ­wowych i pry­wat­nych stadnin.W tym roku świę­to wszys­t­kich miłośników tych dos­to­jnych zwierząt będzie mieć miejsce na his­to­rycznym torze wyś­cigów kon­nych Służewiec […]