Ogłoszenie o pracę — Księgowy/Księgowa

  Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. poszuku­je kandydatów/tek na stanowisko: Księgowy/Księgowa Miejsce pra­cy: Garzyn (pow. leszczyńs­ki)

SPRZEDAŻ 1000 t PSZENICY ZE ZBIORÓW 2019/GARZYN

Fir­ma Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. ofer­u­je do sprzedaży 1000 ton pszeni­cy ze zbiorów 2019 roku.

Ofer­owana ilość 1000 ton może zostać sprzedana w całoś­ci lub częś­ci, zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty, prowadzenia dal­szych negoc­jacji z kon­tra­hen­ta­mi, unieważnienia ofer­ty w całoś­ci lub częś­ci oraz niedoko­na­nia wyboru bez poda­nia przy­czyny.

Miejsce odbioru : Cen­trum Pas­zowo-Mag­a­zynowe OHZ — Drob­nin nr […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025    z późn. zm.) na zadanie: „Wyko­nanie doku­men­tacji pro­jek­towo-kosz­to­rysowej rozbiór­ki budynku mag­a­zynu w Mierze­jew­ie”   

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025  z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup schładzal­ni­ka do mle­ka”. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025  z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup samo­chodu osobowo-dostaw­czego”. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025  z późn. zm.) na zadanie: „Zakup ład­owar­ki teleskopowej”                                              

Sprzedaż pszenicy ze zbiorów 2019 r.

Fir­ma Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. ofer­u­je do sprzedaży 1000 ton pszeni­cy ze zbiorów 2019 roku.

Ofer­owana ilość 1000 ton może zostać sprzedana w całoś­ci lub częś­ci, zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty, prowadzenia dal­szych negoc­jacji z kon­tra­hen­ta­mi, unieważnienia ofer­ty w całoś­ci lub częś­ci oraz niedoko­na­nia wyboru bez poda­nia przy­czyny.

Miejsce odbioru : Cen­trum Pas­zowo-Mag­a­zynowe OHZ — Drob­nin nr […]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

w try­bie art. 701 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025   z późn. zm.) na zadanie: „Budowa suszarni zbożowej w Drob­ninie”                                        

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT — usługowe koszenie zbóż i rzepaku

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na:

Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie oferty na zakup materiału siewnego kukurydzy.

ZAPYTANIE O CENĘ   Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na zakup mate­ri­ału siewnego kukury­dzy.