ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie  ofer­ty na: wpy­chanie i ubi­janie kiszon­ki w silosie ład­owarką kołową o masie włas­nej powyżej 22 ton

SPRZEDAŻ CIĄGNIKA ROLNICZEGO JOHN DEERE 8530

OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJGARZYN” Spół­ka z o.o. z siedz­ibą w Garzynie ul. Leszczyńs­ka 34 64–120 Krzemie­niewo   ogłasza prze­targ nieogranic­zony na sprzedaż nw. sprzę­tu: Mar­ka i typ maszyny Cena wywoław­cza net­to  VAT Wadi­um Postąpi­e­nie 1. Ciąg­nik rol­niczy John Deere 8530, rok prod. 2010 177.700,00  zł 40.871,00 zł 22.000,00 zł 2.200,00 zł

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT — zbiór zielonek

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na usługę:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na usługę koszenia kukury­dzy na kiszonkę

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup samo­jezd­nego wozu pas­zowego”                                             

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

w try­bie art. 701 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025  z późn. zm.) na zadanie: „Zasi­lanie w energię elek­tryczną zakładu Górzno”                                       

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT -fil­ia silosowa, rękawy foliowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

usłu­gowe kosze­nie zbóż i rzepaku  „ŻNIWA 2019”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380         z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup ciąg­ni­ka rol­niczego”.                                            

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup samo­jezd­nego wozu pas­zowego”