X Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego

Szepietowo, 23–24 czerwiec 2018

 
 
 
Bydło ras mlecznych:
  • Krowa pier­wiast­ka rasy PHF odmi­ana HO — tytuł CZEMPIONA
  • Krowa w II lak­tacji rasy PHF odmi­ana HO — tytuł WICECZEMPIONA
  • Krowa w III i dal­szych lak­tacji rasy PHF odmi­ana HO — tytuł WICECZEMPIONA
  • Jałow­ice w wieku 12–13 miesię­cy rasy PHF — tytuł CZEMPIONA
  • Jałow­ice w wieku 14–15 miesię­cy rasy PHF — tytuł WICECZEMPIONA

 

Gale­ria zdjęć wkrótce

 

OHZ GARZYN Sp. z o.o.