Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej GARZYN Sp. z o.o. reg­u­larnie prezen­tu­je swo­je zwierzę­ta na wys­tawach hodowlanych.
Poniżej lista wys­taw w których bral­iśmy udzi­ał w roku 2018:

Slide background
Slide background

 

OHZ GARZYN Sp. z o.o.