XXVIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Poznań, 7–9 maj 2017

ZWIERZĘ KATEGORIA NR ZWIERZĘCIA ZDOBYTY TYTUŁ
Jałow­ica PHF 14–15 mies. PL0054087 8943 4 czem­pi­on
Slide background

 


ZWIERZĘ KATEGORIA NR ZWIERZĘCIA ZDOBYTY TYTUŁ
Jałow­ica PHF 16–18 mies. PL0054010 4105 8 czem­pi­on
Slide background

 


ZWIERZĘ KATEGORIA NR ZWIERZĘCIA ZDOBYTY TYTUŁ
Jałow­ica PHF Jałow­ice PL0054010 4105 8 super­czem­pi­on
Slide background

 


ZWIERZĘ KATEGORIA NR ZWIERZĘCIA ZDOBYTY TYTUŁ
Krowa PHF W III i dal­szej laktacji PL0052651 3184 1 wiceczem­pi­on
Slide background

 


ZWIERZĘ ZDOBYTY TYTUŁ
macior­ka rasy merynos polski wiceczem­pi­on
Slide background

 


OHZ GARZYN Sp. z o.o.