XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Szepietowo, 24–25 czerwiec 2017

ZWIERZĘ KATEGORIA NR ZWIERZĘCIA ZDOBYTY TYTUŁ
Jałow­ica PHF 13–15 mies. PL0054200 3048 2 wiceczem­pi­on
Jałow­ica PHF 16–18 mies. PL0054087 8943 4 czem­pi­on
Jałow­ica PHF 19–21 mies. PL0054010 4105 8 czem­pi­on
Jałow­ica PHF 22–24 mies. PL0053705 2971 7 wiceczem­pi­on
Jałow­ica PHF jałow­ice PL0054010 4105 8 super­czem­pi­on
Krowa PHF W I laktacji PL0054139 7346 0 wiceczem­pi­on
Krowa PHF W II laktacji PL0054022 2268 5 wiceczem­pi­on
Krowa PHF W II laktacji PL0054022 2213 5 wiceczem­pi­on
Krowa PHF W III i dal­szej laktacji PL0052651 3184 1 czem­pi­on
Krowa PHF krowy PL0052651 3184 1 super­czem­pi­on

OHZ GARZYN Sp. z o.o.