XXIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Sielinko, 3–4 czerwiec 2017

ZWIERZĘ KATEGORIA NR ZWIERZĘCIA ZDOBYTY TYTUŁ
Jałow­ica PHF V PL0054087 8943 4 wiceczem­pi­on
Jałow­ica PHF VI PL0054010 4105 8 czem­pi­on
Jałow­ica PHF VI PL0054010 4105 8 super­czem­pi­on
Krowa PHF W II laktacji PL0054022 2268 5 wiceczem­pi­on
Krowa PHF W III i dal­szej laktracji PL0052651 3184 1 wiceczem­pi­on
Macior­ka rasy merynos polski     czem­pi­on
Macior­ka rasy merynos polski     czem­pi­on

OHZ GARZYN Sp. z o.o.