Slide background
Slide background
Slide background

OHZ Garzyn Sp. z o.o.
Garzyn, ul. Leszczyńska 34
64–120 Krzemieniewo

Jeśli macie Państ­wo jakieś pyta­nia lub chce­cie naw­iązać współpracę moż­na się z nami skon­tak­tować pisząc bezpośred­nio do wymienionych dzi­ałów lub sko­rzys­tać z for­mu­la­rza poniżej

Dzi­ał Nr tele­fonu Adres e‑mail
 Sekre­tari­at  65.536.60.50  sekretariat@garzyn.pl
 Główny Księ­gowy  65.536.60.56  ksiegowosc@garzyn.pl
 Główny Hodow­ca  65.536.60.52  hodowca@garzyn.pl
 Agronom  65.536.60.77  agronom@garzyn.pl
 Dzi­ał zootechniki  65.536.60.53  zootechnika@garzyn.pl
 Dzi­ał zakupów i bada­nia rynku  65.536.60.69  zakupy@garzyn.pl

Formularz:

    Uzu­pełnij dzi­ałanie:   14 − = 13

     

    OHZ GARZYN Sp. z o.o.