escort bodrum escort antalya escort giris yasemin uptopico efeergun fuck xxx fuck full porn video hd adult video sex porn xxxx butik porno Ośrodek Hodowli Zarodowej GARZYN Archiwa: sprzedaż - Ośrodek Hodowli Zarodowej GARZYN

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Budowa wiaty na maszyny w m. Knyszyn-Zamek” 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem przetargu […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025    z późn. zm.) na zadanie: „Wyko­nanie doku­men­tacji pro­jek­towo-kosz­to­rysowej rozbiór­ki budynku mag­a­zynu w Mierzejewie” 

SPRZEDAŻ CIĄGNIKA ROLNICZEGO JOHN DEERE 8530

OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJGARZYN” Spół­ka z o.o. z siedz­ibą w Garzynie ul. Leszczyńs­ka 34  64–120 Krzemie­niewo   ogłasza prze­targ nieogranic­zony na sprzedaż nw. sprzę­tu: Mar­ka i typ maszyny Cena wywoław­cza net­to  VAT Wadi­um Postąpi­e­nie 1. Ciąg­nik rol­niczy John Deere 8530, rok prod. 2010 177.700,00  zł 40.871,00 zł 22.000,00 zł 2.200,00 zł

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380         z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup ciąg­ni­ka rolniczego”. 

SPRZEDAŻ CIĄGNIKA ROLNICZEGO JOHN DEERE 8530

OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJGARZYN” Spół­ka z o.o. z siedz­ibą w Garzynie ul. Leszczyńs­ka 34  64–120 Krzemie­niewo   ogłasza prze­targ nieogranic­zony na sprzedaż nw. sprzętu:

Sprzedaż jałówek cielnych

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej “Garzyn” Sp z o. o.  w Garzynie ofer­u­je do sprzedaży 50 szt. jałówek ciel­nych. Ter­min wycieleń I‑III. 2019. Dodatkowe infor­ma­c­je Dar­iusz Kubasik tel. 655366052.

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OŚRODEK   HODOWLI   ZARODOWEJ   „GARZYN” Spół­ka   z o. o. z siedz­ibą w Garzynie ul. Leszczyńs­ka 34 64–120 Krzemie­niewo ogłasza prze­targ ust­ny nieogranic­zony na sprzedaż  nieru­chomoś­ci zabu­dowanej stanow­iącej aport Spół­ki położonej  w Garzynie, gmi­na Krzemie­niewo, składa­jącej się z dzi­ał­ki nr dzi­ał­ki nr 255/3  o pow. 5,3269 ha na której posad­owione są budyn­ki inwen­tarskie ferm trzody chlewnej.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459   z późn. zm.) na zadanie: „Zakup zło­mu stalowego z demon­tażu 9 silosów zbożowych o poj. 150 t.  w Drobninie”.