Slide background
Slide background
Slide background
a
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

 

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Garzyn” Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa i należy do spółek hodowlanych o znaczeniu strategicznym dla polskiego rolnictwa. Uprawnienia właścicielskie w stosunku do Spółki wykonuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Misją OHZ Garzyn jest prowadzenie hodowli na najwyższym poziomie w celu zaspokojenia potrzeb polskiego rolnictwa.

Struktura organizacyjna

W skład spółki wchodzą obecnie dwa gospodarstwa w układzie następujących jednostek:

  • Gospodarstwo Drobnin z Mierzejewem i Brylewem, Oporówko z Oporowem i Lubonią, Garzyn z Górznem
  • Gospodarstwo Knyszyn z Ogrodnikami

Slide backgroundSlide thumbnail

Na terenie wielkopolski organizacyjnie jest jedno gospodarstwo – Drobnin i w woj. podlaskim również jedno – Knyszyn. Prowadzone działalności: Gospodarstwo Drobnin z Centrum Paszowo-Magazynowym, nowoczesnym warsztatem, fermą zarodową trzody chlewnej w Brylewie, oborą w Mierzejewie, oborą w Górznie i owczarnią w Brylewie oraz Gospodarstwo Knyszyn z oborą w Knyszynie i owczarnią w Ogrodnikach.

 

OHZ GARZYN Sp. z o.o.